Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Okresy Jihomoravského kraje

Okresy v České republice jsou územně správní jednotky středního stupně, na něž se dělí území státu podle zákona o územním členění státu z r. 1960. Území republiky se na ně beze zbytku dělí. Mezi okresy jsou zahrnuta rovněž statutární města, která vykrývají celý okres (Praha, Plzeň, Ostrava, Brno), naopak do něj nejsou zahrnuty obvody v Praze, které nejsou v tomto významu okresy (mají pouze některé z pravomocí okresních úřadů). Číselník okresů je vytvářen a udržován Českým statistickým úřadem; změny v okresech (vznik, změnu vymezení) schvaluje vláda ČR. Název okresu je jedinečný v rámci celé republiky.

Okresní úřady na území České republiky ukončily svoji činnost 31. prosince 2002, takže od 1. ledna 2003 představují okresy pouze územní obvody policie, soudů a některých jiných státních institucí.

Vybrané geografické údaje okresů k 31. 12. 2021
 
Název NUTS Rozloha v km2 Počet obyvatel Počet obyvatel okresního města Hustota osídlení (obyv./km2) Počet obcí z toho: se statutem města
Jihomoravský kraj 7 188 1 184 345   165 673 50
Blansko 862 107 895 19 715 125 116 8
Brno-město 230 379 391 379 466 1 648 1 1
Brno-venkov 1 499 225 485 - 150 187 14
Břeclav 1 038 114 784 23 943 111 63 9
Hodonín 1 099 151 075 23 828 137 82 8
Vyškov 869 92 268 20 187 106 80 5
Znojmo 1 590 113 447 33 370 71 144 5

Zdroj dat: ČSÚ