Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Správní obvody obcí s rozšířenou působností

Vybrané geografické údaje správních obvodů ORP k 31. 12. 2021
Kraj, správní obvod ORP Rozloha v km2 Počet obyvatel Počet obyvatel sídla ORP Hustota osídlení Počet obcí z toho: se statutem města
Jihomoravský kraj 7 188 1 184 568   165 673 50
             
Blansko 351 56 155 19 715 160 43 3
Boskovice 511 51 757 11 661 101 73 5
Brno 230 379 466 379 466 1 649 1 1
Břeclav 439 58 281 23 943 133 18 5
Bučovice 171 16 225 6 510 95 20 1
Hodonín 286 59 605 23 828 208 18 2
Hustopeče 355 36 205 5 998 102 28 3
Ivančice 173 24 509 9 737 142 17 3
Kuřim 77 23 345 10 847 303 10 2
Kyjov 470 54 837 10 849 117 42 4
Mikulov 244 20 315 7 427 83 17 1
Moravský Krumlov 348 22 425 5 606 64 33 2
Pohořelice 195 14 982 5 312 77 13 1
Rosice 174 26 446 6 466 152 24 2
Slavkov u Brna 158 24 284 6 992 154 18 1
Šlapanice 343 70 716 7 640 206 40 3
Tišnov 342 31 853 9 164 93 59 1
Veselí nad Moravou 343 36 654 10 577 107 22 2
Vyškov 540 51 808 20 187 96 42 3
Znojmo 1 243 91 037 33 370 73 111 3
Židlochovice 194 33 663 3 679 173 24 2
Zdroj dat: ČSÚ

Správní obvody obcí s rozšířenou působností jsou vymezeny vyhláškou ministerstva vnitra 388/2002 Sb. výčtem obcí, které do nich spadají. Zpravidla tvoří správní obvod rozšířené působnosti část okresu, ale v některých případech je totožný s územím okresu.
Do roku 2006 některé správní obvody obcí s rozšířenou působností zasahovaly v rámci samosprávného kraje do více okresů. Podle vyhlášky 513/2006 Sb., která nabyla účinnosti 1. ledna 2007, se hranice okresů změnily tak, že již správní obvod žádné obce s rozšířenou působností nezasahuje mimo vlastní okres.
Obce s rozšířenou působností představují nový typ obcí vykonávajících státní správu v přenesené působnosti. Jsou obcemi s nejširším rozsahem výkonu státní správy v přenesené působnosti. V jimi spravovaném území se nacházejí i obce s pověřeným obecním úřadem. Více informací zde.
Výběr uveřejněných statistických ukazatelů je omezen, neboť statistické údaje za správní obvody obcí s rozšířenou působností nejsou sledovány v takovém rozsahu jako u vyšších správních celků.