Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Správní obvody obcí s rozšířenou působností

Vybrané geografické údaje správních obvodů ORP k 1. 1. 2016
Kraj, správní obvod ORPRozloha v km2Počet obyvatelPočet obyvatel sídla ORPHustota osídleníPočet obcíz toho: se statutem města
Jihomoravský kraj7 1951 175 02516367349
Blansko35156 52320 664161433
Boskovice51151 60311 566101735
Brno230377 028377 0281 63811
Břeclav43959 85424 941136185
Bučovice17115 9716 43993201
Hodonín28661 04224 796213182
Hustopeče35535 6535 880100283
Ivančice17223 9949 606139173
Kuřim7722 61411 051293101
Kyjov47055 52111 405118424
Mikulov24419 8277 40781171
Moravský Krumlov34822 2155 84064332
Pohořelice19513 8494 81471131
Rosice17425 5075 973146242
Slavkov u Brna15822 9026 564145181
Šlapanice34366 4617 339194403
Tišnov34330 5539 10189591
Veselí nad Moravou34338 31011 229112222
Vyškov54751 94221 25095423
Znojmo1 24291 32333 787741113
Židlochovice19432 3333 773166242
Zdroj dat: ČSÚ

Správní obvody obcí s rozšířenou působností jsou vymezeny vyhláškou ministerstva vnitra 388/2002 Sb. výčtem obcí, které do nich spadají. Zpravidla tvoří správní obvod rozšířené působnosti část okresu, ale v některých případech je totožný s územím okresu.
Do roku 2006 některé správní obvody obcí s rozšířenou působností zasahovaly v rámci samosprávného kraje do více okresů. Podle vyhlášky 513/2006 Sb., která nabyla účinnosti 1. ledna 2007, se hranice okresů změnily tak, že již správní obvod žádné obce s rozšířenou působností nezasahuje mimo vlastní okres.
Obce s rozšířenou působností představují nový typ obcí vykonávajících státní správu v přenesené působnosti. Jsou obcemi s nejširším rozsahem výkonu státní správy v přenesené působnosti. V jimi spravovaném území se nacházejí i obce s pověřeným obecním úřadem. Více informací zde.
Výběr uveřejněných statistických ukazatelů je omezen, neboť statistické údaje za správní obvody obcí s rozšířenou působností nejsou sledovány v takovém rozsahu jako u vyšších správních celků.