Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Místní akční skupiny

Místní akční skupina (MAS) je forma místního partnerství, která umožňuje efektivní způsob využívání dostupných zdrojů. Jejími členy mohou být obce, jejich svazky, instituce veřejné moci, soukromé podnikatelské subjekty, neziskové organizace i samotní občané jako fyzické osoby. Ti všichni v rámci místní akční skupiny spolupracují na rozvoji a obnově venkova. Jejich projekty a aktivity jsou podpořeny čerpáním finančních prostředků z národních programů nebo z programů EU. Více http://eagri.cz/public/web/mze/venkov/mistni-akcni-skupiny/

Velká část místních akčních skupin se sdružuje v tzv. Národní síti Místních akčních skupin (NS MAS), která reprezentuje své členy na národní i mezinárodní úrovni, medializuje a podporuje činnost MAS při realizaci programu obnovy a všestranného rozvoje venkova apod. Více http://www.nsmascr.cz/

Jednotlivé místní akční skupiny jsou do krajů zařazeny podle krajské příslušnosti jejich sídla.

Místní akční skupiny
NázevSídlo obecForma
Kyjovské Slovácko v pohybu, z. s.Kyjovzapsaný spolek
MAS Bobrava, z. s.Moravanyzapsaný spolek
MAS Brána Brněnska, z. s.Kuřimzapsaný spolek
MAS Hrušovansko, z. s.Hrušovany nad Jevišovkouzapsaný spolek
MAS Hustopečsko, z. s.Velké Pavlovicezapsaný spolek
MAS Lednicko-valtický areál, z. s.Břeclavzapsaný spolek
MAS Mikulovsko, o. p. s.Mikulovobecně prospěšná společnost
MAS Moravský kras, z. s.Sloupzapsaný spolek
MAS Partnerství venkova, z. s.Vískyzapsaný spolek
MAS Podbrněnsko, z. s.Pohořelicezapsaný spolek
MAS Slavkovské bojiště, z. s.Hruškyzapsaný spolek
MAS Strážnicko, z. s.Strážnicezapsaný spolek
MAS Vyškovsko, z. s.Rostěnice-Zvonovicezapsaný spolek
MAS Znojemské vinařství, z. s.Znojmozapsaný spolek
Místní akční skupina Boskovicko PLUS, z. s.Boskovicezapsaný spolek
Místní akční skupina Brána Vysočiny, z. s.Tišnovzapsaný spolek
Místní akční skupina Dolní Morava, z. s.Lanžhotzapsaný spolek
Místní akční skupina Vinařská, z. s.Valticezapsaný spolek
Živé pomezí Krumlovsko - JevišovickoMoravský Krumlovzapsaný spolek