Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

O kraji - Jihomoravský kraj

Správním centrem Jihomoravského kraje (www.kr-jihomoravsky.cz) je Brno - druhé největší město České republiky, kde žije třetina obyvatel kraje. Jihomoravský kraj je tvořen 7 okresy - Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo.
Jihomoravský kraj se rozkládá na rozhraní České vysočiny a Karpatské soustavy. Jeho terén se postupně k východu a jihu snižuje od okrajů Českomoravské vrchoviny do Dyjskosvrateckého a Dolnomoravského úvalu, které patří k našim nejúrodnějším oblastem. Hlavní vodohospodářskou osu tvoří řeka Morava s pravobřežním přítokem Dyjí a s jejími přítoky Jihlavou a Svratkou.
Úrodné černozemě a hnědozemě a teplé klima v obou úvalech vytvářejí velmi dobré podmínky pro intenzivní zemědělství. Nedostatek srážek v některých oblastech se vyrovnává umělým zavlažováním. Kromě pšenice, cukrovky a sladovnického ječmene kraj vyniká pěstováním teplomilného ovoce, zeleniny a vinné révy. Je zde řada cukrovarů, konzerváren ovoce a zeleniny i známě vinařské závody - Mikulov, Znojmo.
CHKO a Národní park Podyjí je situován mezi Znojmem a Vranovem nad Dyjí při státní hranici se sousedním Rakouskem. NP Podyjí je rozlohou nejmenším národním parkem v ČR - 63 km2, plocha jeho ochranného pásma činí 29 km?. K 1. 1. 2000 byl vyhlášen Národní park Thayatal i na pravém rakouském břehu Dyje, čímž vzniklo jedinečné bilaterální území evropského významu.
Mezi významné chráněné krajinné oblasti patří i krasová oblast devonských vápenců severně od Brna - CHKO Moravský kras.
Chráněná krajinná oblast Pálava byla vyhlášena v roce 1976. Nachází se v nejjižnější části Moravy mezi řekou Dyjí a česko-rakouskou hranicí. Přírodovědná i kulturní výjimečnost celého území nalezla své ocenění v návrhu na začlenění do světové sítě biosférických rezervací UNESCO. Stalo se tak na podnět Československého výboru programu Člověk a biosféra v roce 1986.
Další z chráněných krajinných oblastí CHKO Bílé Karpaty byla v roce 1996 také zařazena do sítě biosférických rezervací UNESCO.
Z hlediska cestovního ruchu náleží celé území Jihomoravského kraje do turistického regionu Jižní Morava.
Města a obce z okresů Znojmo, Břeclav a Hodonín jsou sdruženy v Euroregionu Pomoraví, kde se zapojují do přeshraniční spolupráce s přilehlými oblastmi Rakouska a Slovenska.