Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Sociální prostředí Olomouckého kraje

Vybrané údaje z oblasti sociálního prostředí, charakterizující postavení Olomouckého kraje v rámci celé republiky, pouze předjímají širokou škálu statistických ukazatelů, které najdete při rozkliknutí dalších stránek.

Vybrané údaje kraje v roce 2021 z oblasti sociálního prostředí
UkazatelKrajČR
Stav obyvatel k 31.12. celkem622 93010 516 707
Míra celkového přírůstku obyvatel-3,212,08
Průměrný důchod celkem14 52514 815
Počet zařízení sociální péče celkem2153 529
Dokončené byty celkem1 91634 581
Průměrná obytná plocha na jeden dokončený byt celkem7673
Zdroj dat: ČSÚ