Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Správní obvody obcí s rozšířenou působností

Vybrané geografické údaje správních obvodů ORP k 31. 12. 2021
Kraj, správní obvod ORP Rozloha v km2 Počet obyvatel Počet obyvatel sídla ORP Hustota osídlení Počet obcí z toho: se statutem města
Olomoucký kraj 5 272 622 930   118 402 31
 
Hranice 335 33 567 17 495 100 32 2
Jeseník 719 36 752 10 658 51 24 5
Konice 178 10 553 2 681 59 21 1
Lipník nad Bečvou 119 14 960 7 826 126 14 1
Litovel 247 23 524 9 567 95 20 1
Mohelnice 188 18 212 9 103 97 14 3
Olomouc 817 164 208 99 496 201 46 3
Prostějov 599 97 027 43 055 162 76 4
Přerov 401 78 086 41 404 195 59 3
Šternberk 336 23 816 13 144 71 22 2
Šumperk 857 67 419 24 910 79 36 3
Uničov 207 22 040 11 066 106 10 1
Zábřeh 267 32 766 13 281 123 28 2
Zdroj dat: ČSÚ

Správní obvody obcí s rozšířenou působností jsou vymezeny vyhláškou ministerstva vnitra 388/2002 Sb. výčtem obcí, které do nich spadají. Zpravidla tvoří správní obvod rozšířené působnosti část okresu, ale v některých případech je totožný s územím okresu.
Do roku 2006 některé správní obvody obcí s rozšířenou působností zasahovaly v rámci samosprávného kraje do více okresů. Podle vyhlášky 513/2006 Sb., která nabyla účinnosti 1. ledna 2007, se hranice okresů změnily tak, že již správní obvod žádné obce s rozšířenou působností nezasahuje mimo vlastní okres.
Obce s rozšířenou působností představují nový typ obcí vykonávajících státní správu v přenesené působnosti. Jsou obcemi s nejširším rozsahem výkonu státní správy v přenesené působnosti. V jimi spravovaném území se nacházejí i obce s pověřeným obecním úřadem. Více informací zde.
Výběr uveřejněných statistických ukazatelů je omezen, neboť statistické údaje za správní obvody obcí s rozšířenou působností nejsou sledovány v takovém rozsahu jako u vyšších správních celků.