Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Těšínské Slezsko - turistická oblast

Turistická oblast Těšínské Slezsko je součástí turistického regionu Severní Morava a Slezsko a patří do Moravskoslezského kraje.

Hlavní marketingové rysy této oblasti jsou:

  • průmysl a průmyslová turistika
  • vodní sporty, rybaření
  • lázeňství

Hraniční město Český Těšín bylo po staletí hlavním městem Těšínského knížectví s hradem na pravém břehu řeky Olše. Od 17. století patří k Českému království a od r. 1920 je město rozdělené hranicí s Polskem, přičemž historická část města zůstala v Polsku. Ve městě můžeme navštívit Muzeum Těšínska, kde je expozice zachycující život na Těšínsku a vývoj v regionu od nejstarších dob. Jsou zde soubory těšínských lidových šperků a proslulé zdobené pušky Těšínky. Připomenuta je také osobnost vynálezce Josefa Božíka.
Zámek Fryštát v Karviné je vybudován v empírovém stylu a tvoří dominantu náměstí. Významné šlechtické sídlo hrabat Larisch-Mönnichů bylo rekonstruováno a otevřeno pro veřejnost v r. 1997. Prohlídka zahrnuje 17 místností stylově zařízených s předměty z 19. století. Z jižní strany je zámek obklopen zámeckým parkem,  rozkládajícím se na ploše 36 ha, kde je množství vzácných dřevin. Více informací také na: www.zamek-frystat.cz
Lázně Darkov jsou dnes součástí Karviné. Hlavním léčebným zdrojem jsou jódobromové minerální prameny. Léčí se zde především nemoci oběhového a pohybového ústrojí.
Přímo ve městě Karviná je také empírová radnice s renesanční věží a farní kostel s hodnotnou renesanční kaplí.
Průmyslové město Třinec a jeho okolí je známé výrobou železa již od prvních staletí našeho letopočtu. Můžeme zde navštívit Muzeum Třineckých železáren, zaměřené na historii města a vývoj podniku Třineckých železáren.
Součástí města jsou Guty, kde najdeme nejzachovalejší dřevěný kostelík na Třinecku z r. 1563 s renesančními malbami a řezbami ze začátku 17. století.
Údolní nádrž Těrlicko na Stonávce byla vybudována v letech 1955-1964 pro potřeby Třineckých železáren. Slouží také k rekreačním účelům.

Předností této destinace je:

  • poloha vzhledem k polskému trhu
  • blízkost Beskyd
  • nabídka turistických atraktivit - dřevěná architektura, technické památky
  • sektor lázeňství

Ukázky projektů navrhovaných marketingovými oblastmi:

  • archeopark Chotěbuz-Karviná, kde se jedná o projekt zaštítěný Muzeem Těšínska k turistickému využití jedné z nejcennějších a nejzajímavějších lokalit Těšínska
  • letní bobová dráha Těrlicko - lanovka na Skalku

Návštěvníci lázeňských míst tvoří významnou část klientely, přijíždějící do této oblasti ze vzdálenějších míst a na delší dobu. Léčbu spojují s pěší turistikou a návštěvou památek. Zahraniční návštěvníci přijíždějí nejčastěji z Polska, autem a málokdy osamoceně.