Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Správní členění kraje

Na následujících stránkách (viz menu) naleznete informace o správním členění do okresů, obcí s rozšířenou působností a obcí.

Definice okresu: Statistická územní jednotka na úrovni NUTS 4 (okres) má platnost pouze na území České republiky. Představuje územní členění státu na okresy s výjimkou území Prahy, kde je uplatněno statistické členění na 15 správních obvodů.
Statistická územní jednotka na úrovni NUTS 4 byla zavedena s účinností od 1. 9. 1999.

Definice obce s rozšířenou působností (ORP, obce III): Obce s rozšířenou působností představují nový typ obcí vykonávajících státní správu v přenesené působnosti. Jsou obcemi s nejširším rozsahem výkonu státní správy v přenesené působnosti. V jimi spravovaném území se nacházejí i obce s pověřeným úřadem.
Obce s rozšířenou působností vznikly 1. 1. 2003 v rámci reformy územní veřejné správy
Obce s rozšířenou působností vykonávají následující agendy, které lidé nejčastěji využívají:
  • evidence obyvatel,
  • vydávání cestovních a osobních dokladů, řidičských průkazů, technických průkazů,
  • evidence motorových vozidel,
  • živnostenské oprávnění,
  • výplata sociálních dávek,
  • sociálně-právní ochrana dětí,
  • péče o staré a zdravotně postižené,
  • vodoprávní řízení, odpadové hospodářství a ochrana životního prostředí,
  • státní správa lesů, myslivosti a rybářství,
  • doprava a silniční hospodářství (silniční správní úřad, stanovení místní úpravy provozu dopravním značením atd.)

Obec s pověřeným obecním úřadem (obce II) je obec, na kterou stát přenáší část svých pravomocí, ovšem ne v takovém rozsahu, v jakém ji přenáší na obec s rozšířenou působností. Je to tedy obec menší, než obec s rozšířenou působností, a vždy spadá do správního obvodu nějaké obce s rozšířenou působností.

Počet obcí k 1. 1. 2016
Kraj Počet okresů Počet obcí celkem z toho:
Obce s rozšířenou působností Obce s pověřeným obecním úřadem
Hlavní město Praha   1    
Středočeský kraj 12 1 145 26 55
Jihočeský kraj 7 623 17 37
Plzeňský kraj 7 501 15 35
Karlovarský kraj 3 132 7 14
Ústecký kraj 7 354 16 30
Liberecký kraj 4 215 10 21
Královéhradecký kraj 5 448 15 35
Pardubický kraj 4 451 15 26
Vysočina 5 704 15 26
Jihomoravský kraj 7 673 21 34
Olomoucký kraj 5 399 13 20
Zlínský kraj 4 307 13 25
Moravskoslezský kraj 6 300 22 30

 

Zdroj dat: ČSÚ