Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Místní akční skupiny

Místní akční skupina (MAS) je forma místního partnerství, která umožňuje efektivní způsob využívání dostupných zdrojů. Jejími členy mohou být obce, jejich svazky, instituce veřejné moci, soukromé podnikatelské subjekty, neziskové organizace i samotní občané jako fyzické osoby. Ti všichni v rámci místní akční skupiny spolupracují na rozvoji a obnově venkova. Jejich projekty a aktivity jsou podpořeny čerpáním finančních prostředků z národních programů nebo z programů EU. Více http://eagri.cz/public/web/mze/venkov/mistni-akcni-skupiny/

Velká část místních akčních skupin se sdružuje v tzv. Národní síti Místních akčních skupin (NS MAS), která reprezentuje své členy na národní i mezinárodní úrovni, medializuje a podporuje činnost MAS při realizaci programu obnovy a všestranného rozvoje venkova apod. Více http://www.nsmascr.cz/

Jednotlivé místní akční skupiny jsou do krajů zařazeny podle krajské příslušnosti jejich sídla.

Místní akční skupiny
NázevSídlo obecForma
Bystřička, o.p.s.Velká Bystřiceobecně prospěšná společnost
MAS - Partnerství Moštěnka, o.p.s.Horní Moštěniceobecně prospěšná společnost
MAS Hanácké Království, z.s.Grygovzapsaný spolek
MAS Hanácký venkov, z. s.Nezamyslicezapsaný spolek
MAS Horní Pomoraví o.p.s.Hanušoviceobecně prospěšná společnost
MAS Hranicko z.s.Hranicezapsaný spolek
MAS Mohelnicko, z.s.Mohelnicezapsaný spolek
MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s.Lipník nad Bečvouzapsaný spolek
MAS Moravská cesta, z.s.Červenkazapsaný spolek
MAS Šternbersko o.p.sŠternberkobecně prospěšná společnost
MAS Uničovsko, o.p.s.Uničovobecně prospěšná společnost
MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.Lipová-lázněobecně prospěšná společnost
Místní akční skupina Šumperský venkov, z.s.Nový Malínzapsaný spolek
Prostějov venkov o.p.s.Kralice na Hanéobecně prospěšná společnost
Region HANÁ, z.s.Náměšť na Hanézapsaný spolek
Střední Haná, o.p.s.Kojetínobecně prospěšná společnost