Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Okresy

Definice okresu: Statistická územní jednotka na úrovni NUTS 4 (okres) má platnost pouze na území České republiky. Představuje územní členění státu na okresy s výjimkou území Prahy, kde je uplatněno statistické členění na 15 správních obvodů.
Statistická územní jednotka na úrovni NUTS 4 byla zavedena s účinností od 1.9.1999.

 
Ukazatele okresů kraje k 31.12.2021
 
Název okresu Počet obyvatel okresu Rozloha (km2) Obce s rozšířenou působností (počet) Pověřené obce (počet) Obce (počet)
Olomoucký kraj 622 930 5 271,55 13 21 402
Jeseník 36 752 719,02 1 3 24
Olomouc 233 588 1 608,04 4 7 98
Prostějov 107 580 777,08 2 3 97
Přerov 126 613 854,35 3 4 105
Šumperk 118 397 1 313,05 3 4 78
Zdroj dat: ČSÚ