Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Střední Morava - turistický region

Země bohatých folklorních tradic, historická Olomouc v centru úrodné Hané...

Turistický region Střední Morava zahrnuje kraj Olomoucký a část Zlínského kraje a je totožný s turistickou oblastí Střední Morava-Haná.

Úrodná oblast, rozkládající se převážně podél řeky Moravy, je půvabným krajem nazývaným již od 16. století jako Haná. Zdejší oblast proslula typickým nářečím, bohatými kroji a rozlehlými statky z nepálených bíle omítnutých cihel.
Střední Morava je regionem bohatých folklorních slavností. Ve východní části se zvedají zalesněné hřbety Oderských a Hostýnských vrchů, na jihu je pahorkatina Chřiby a západní stranu dotváří Drahanská vrchovina. Je zde široký výběr architektonických skvostů, starobylé hrady, bohaté zámky, lázeňská místa, ale i množství přírodních památek. Celá střední Morava je protkána turistickými trasami a je ideálním místem pro cykloturistiku.

Region Střední Moravu charakterizuje kulturní, společenské a historické centrum Olomouc s významnými pamětihodnostmi, dále městská centra Přerov, Prostějov a Hranice, hanácký foklór, rozvinutá nabídka nákupních center a silná image zemědělského regionu vhodného pro venkovskou turistiku a agroturistiku.

Převládají zde tyto typy cestovního ruchu:

 • poznávací cestovní ruch - historie, sakrální cestovní ruch, gastronomie, technické atraktivity
 • profesní cestovní ruch - konference, obchodní jednání
 • aktivní nebo sportovní cestovní ruch - pěší a cykloturistika, koupání, vodní sporty a rybaření
 • venkovská turistika a agroturistika
 • lázeňství a péče o zdraví

Přednosti regionu:

 • geografická poloha na mezinárodních trasách jih-sever a východ-západ
 • metropole Olomouc jako sídlo krajských, nadregionálních, církevních a kulturních institucí
 • krajina je sídelně pestrá, členitá a udržovaná s množstvím zachovalých kulturně historických památek a nepoškozených přírodních lokalit
 • významný podíl návštěvníků ze sousedních regionů, až 80%

Milovníci historických památek si přijdou na své v centru regionu v Olomouci s její městskou památkovou rezervací a sloupem Nejsvětější Trojice, který byl zapsán na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Dalším architektonickým skvostem je Kroměříž se zámkem a zahradami, které byly také zapsány na Seznam kulturního dědictví UNESCO. Za návštěvu stojí ale i další místa jako Litovel, Uničov, Prostějov, Kostelec na Hané, Přerov, Hranice a další města. Navštívit můžete i zámek v Náměšti na Hané nebo hrad Bouzov. Je zde i mnoho církevních památek, zejména chrám Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce nebo kostely a arcibiskupský palác v Olomouci.
Ideální podmínky jsou v tomto regionu pro cykloturistiku. Je zde na 1 000 km značených tras.
Vodní plochy reprezentuje především Plumlovská přehrada. Kromě koupání poskytuje i možnosti pro vodní sporty, jako jsou jachting nebo windsurfing. Další možnosti koupání, rybolovu a dalších sportovních aktiv nabízejí také oblasti Skašovských jezer, Chomoutovské jezero aj.
Tenis se hraje zejména v Přerově a Prostějově, golf je možné hrát v blízkosti Olomouce, kde je 18ti jamkové golfové hřiště.

přírodních zajímavostí se musíme zmínit o Hranické propasti, která je nejhlubší propastí v ČR - pravděpodobná hloubka je 274,5 m. Je zde také chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví. Jedná se o rozsáhlý komplex lužních lesů s celou řadou vzácných rostlin a živočichů. Dalším z charakteristických rysů tohoto regionu jsou parky, které doplňují okolí téměř každého zámku. K nejvýznamnějším patří park u zámku Čechy pod Kosířem, další významný park přestavuje arboretum Bílá Lhota, kde můžeme obdivovat na 300 druhů dřevin.
Nesmíme zapomenout na další zajímavosti, jako je výrobna olomouckých tvarůžků v Lošticích nebo Hanácký skanzen v Příkazech či větrné mlýny v Partutovicích, Velkých Těšanech a Skaličce.

Bylo stanoveno několik základních cílů rozvoje cestovního ruchu:

 • zlepšení pozice regionu v počtu turistů
 • rozvoj silného image regionu Střední Morava s jeho charakteristickou orientací na zemědělství, folklor a atraktivitami pro poznávání - Olomouc a Kroměříž s památkami UNESCO
 • dlouhodobá těsnější spolupráce v sektoru cestovního ruchu se sousedními regiony

Naplnění těchto cílů předpokládá využití marketingových hodnot, jakými jsou např. hanácký folklor, olomoucké tvarůžky, silné městské centrum Olomouce, image tenisových center Přerova a Prostějova.
Plán aktivit zahrnuje mnoho programů a projektových záměrů, jejichž předkladateli jsou mikroregiony, obce a podnikatelské subjekty. V plánu a v různém stupni rozpracovanosti je pro turistickou oblast Střední Moravy 42 projektů.