Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Severní Morava a Slezsko - turistický region

Průmyslový region?  Ne - hory, lesy, turistika, lázně...

Region Severní Morava a Slezsko zahrnuje především území Moravskoslezského kraje a část krajů Olomouckého a Zlínského.
Tento region je dále rozdělen na 6 turistických oblastí: Beskydy-Valašsko, Ostravsko, Poodří, Opavské Slezsko, Těšínské Slezsko a Jeseníky s podhůřím.

Severní Morava a Slezsko je malebné území, rozčleněné horskými hřebeny a zvlněnými kopci, je krajem se širokými horizonty úrodných rovin či krásných výhledů na sever do otevřené krajiny polské slezské nížiny. Jižními svahy hor se otevírá do úrodného Pomoraví a Moravské brány, východní část tvoří svérázný kraj označovaný jako Valašsko, na západě se stal turistickou dominantou nepříliš dotčený masiv Jeseníků a Rychlebských hor. Zdejší region je protkán hustou sítí značených turistických stezek a cyklotras.
Centrem oblasti je Ostrava, mezi nejnavštěvovanější památky patří zámek v Hradci nad Moravicí, hrad Hukvaldy, Valašské muzeum v Rožnově pod Radhoštěm, poutní místo Maria Pomocná nad Zlatými horami aj.

Potenciál tohoto regionu vychází především z přírodních horských destinací Beskyd a Jeseníků, které jsou v kontrastu s nížinatými rovinatými oblastmi ve střední části regionu podél toků řek. Oblasti s nejnižší hustotou osídlení jsou v kontrastu s Ostravskem jako druhým nejhustěji osídleným regionem v ČR po Praze. V kontrastu se zde setkávají největší rozloha chráněných území a zároveň nejvyšší průmyslová koncentrace v regionu. Je zde druhý nejvyšší potenciál lázeňství v ČR.
V některých oblastech je tento region zcela výjimečný.

Města regionu se snaží renovovat a zdůraznit svou výjimečnost a historickou tradici, proto můžeme obdivovat krásu historických center měst, jako jsou Nový Jičín, Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná nebo Opava. Najdeme zde i celou řadu krásných zámků - Velké Losiny, Hrádek nad Moravicí, Fryštát nebo Bruntál.
Nejvíce navštěvovanou částí regionu jsou bezesporu Jeseníky  a Beskydy, kam se turisté mohou vydat v létě na pěší túry či si v zimě zalyžovat. Agroturistika se dá provozovat na mnoha místech, stejně tak i jízda na koni. Pro rybolov jsou vhodné podmínky na řekách či rybnících.

Pro region jsou převažující tyto produktové řady:

 • celoroční - turistika, lázeňství
 • letní - cykloturistika, venkovská turistika a agroturistika, koupání, rybaření, vodní sporty
 • mimosezonní - cykloturistika, venkovská turistika a agroturistika,  vodní sporty a rybaření
 • zimní - lyžování a rekreační cestovní ruch

Výchozími předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu jsou tyto přednosti regionu:

 • poloha regionu
 • upřednostňování Jeseníků a Beskyd jako mezinárodních turistických destinací, image lyžařského regionu
 • potenciál návštěvníků z vlastního regionu
 • potenciál pro celoroční rekreaci a turismus
 • pestrá nabídka turistických atraktivit a zvláštností - technické památky, folklór, dřevěná architektura aj. na relativně malém prostoru
 • silný a známý sektor lázeňství nabízející vyhledávané léčebné procedury
 • atraktivita krajiny zčásti horského a podhorského typu a její využitelnost pro rekreaci a aktivní trávení volného času
 • hustá síť značených pěších a cyklotras
 • silný potenciál průmyslových a technických památek a objektů využitelných pro cestovní ruch
 • letiště s mezinárodním provozem v regionu
 • dostatečná kapacita ubytovacích zařízení
 • velký počet a kvalita informačních center
 • vstřícnost místních obyvatel k návštěvníkům regionu

Vize rozvoje cestovního ruchu vycházejí z výše uvedených charakteristik a předností a strategicky se zaměřují na vybudování a rozvoj marketingové pozice regionu a zvětšení nabídky cestovního ruchu, rozvoj infrastruktury cestovního ruchu, metody a formy podpory prodeje produktů cestovního ruchu a zlepšení úrovně doprovodných služeb a alternativních programů, zajištění rozvoje lidských zdrojů a také vytvoření široce přijatelného systému řízení cestovního ruchu.