Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Jeseníky - turistická oblast

Tato samostatná turistická oblast je součástí turistického regionu Severní Morava a Slezsko a zároveň patří do Olomouckého a Moravskoslezského kraje.

Hlavními marketingovými rysy této turistické oblasti jsou:

  • příroda, lesy, klima
  • turistika, sport, sjezdové a běžecké lyžování
  • zdraví, lázeňství, klid
  • image zachovalé a nepoškozené přírody
  • image lyžařského regionu

Ukázky projektů navrhovaných marketingovými oblastmi:

  • rekonstrukce hotelu Slovan v Jeseníku - jedná se o jeden z prioritních projektů v regionu, který má velmi omezené nabídky hotelových služeb v sektoru tři hvězdičky a vyšší
  • vybudování miniareálu sportovních her v Bělé pod Pradědem - projekt, který má zabezpečit nabídku alternativních a doplňkových programů pro případ špatného počasí v oblasti
  • vybudování nových vodoléčebných a bazénových rehabilitačních aktivit v lázních Karlova Studánka - jedná se o projekt zaměřený na rozšíření nabídky alternativních a doprovodných programů

Jeseníky zahrnují oblast Hrubého a Nízkého Jeseníku, Rychlebských hor, Kralického Sněžníku a území Zlatohorské a Hanušovické vrchoviny. Dominantou je Hrubý Jeseník s nejvyššími vrcholy - Praděd-  1491 m a Vysoká hole - 1464 m.
Celá oblast vyniká velkým množstvím rozmanitých skalních útvarů a skalních celků, které jsou často atraktivními cíli pěších a cyklistických tras a nezřídka jsou opředeny i řadou pověstí - např. skalní hradby na Vozkovi a Petrových kamenech, Obří skály na úpatí Šeráku, Městské skály u Šumperka nebo Čertovy kameny u Jeseníku. Zajímavý je dále vápencový skalnatý hřeben na Velkém Špičáku u Supíkovic, skupiny žulových skal na Smolném - Venušiny misky, Borovém a Suchém vrchu. Mimo kamenných moří jsou zde také zvláštní kamenné polygony a kopečkové půdy na Břidličné hoře, Velkém Máji a Keprníku. Kromě přírodních sil působí na krajinu také člověk. Jedním z největším zásahů je vybudování horní nádrže vodní elektrárny Dlouhé Stráně.
Jeseníky jsou důležitou pramenitou oblastí a leží na rozvodí Černého a Baltského moře. Největší a nejvodnatější řekou je Bělá odvodňující Hrubý Jeseník i Rychlebské hory.
Oblast je poměrně bohatá na minerální prameny. Na teplých sirných pramenech v údolí Desné byly vybudovány v r. 1522 lázně ve Velkých Losinách. V Bludově se využívá k léčení radioaktivní sirný pramen a prameny mírně radioaktivních vod u Jeseníka byly upraveny v 19. století spolu s rozvojem vodoléčebného ústavu V. Priessnitze.
letním období jsou Jeseníky rájem turistů, protože nabízejí nepřeberné množství různě obtížných tras v bohatě členitém terénu s krásnými výhledy. Je zde také několik naučných stezek - Rejvíz, Hornická, Bílá Opava nebo Švagrov. Stále častěji jsou Jeseníky vyhledávány také cykloturisty.
Pro zimní dovolenou jsou Jeseníky ideálním místem. Mezi nejznámější střediska zimních sportů patří Karlov, Červenohorské sedlo, oblast Pradědu, Ramzová aj., které nabízejí kvalitní sjezdovky, ale i velké množství upravovaných běžeckých tras.
Chráněná krajinná oblast Jeseníky o rozloze 740 km2 zaujímá téměř celé území Hrubého Jeseníku. Rozsáhlé území s hlubokými lesy je dnes pokryto většinou druhotným smrkovým porostem. Vhodné klimatické podmínky umožnily vznik rašelinišť se svéráznou květenou. Největší severomoravské rašeliniště se spoustou jezírek je v přírodní rezervaci Rejvíz a je přístupné pouze v létě. Rezervace se nalézá blízko obce Zlaté Hory, jejíž centrum se může pochlubit např. barokním kostelem Nanebevzetí Panny Marie nebo barokní budovou staré pošty, ve které je dnes Hornické muzeum. Obec obklopují zříceniny několika středověkých hradů. Z dalších přírodních rezervací jsou zajímavé: Velká Kotlina - je nejcennějším chráněným územím severní Moravy, Petrovy kameny - zbytky vrcholových skalisek, Šerák-Keprník - nejstarší jesenická rezervace s pralesovitými porosty na rašelinách. Celý masiv zůstal ve stavu, v jakém se dnes nenachází žádný podobný v Evropě - není přesycen cestovním ruchem a je ideálním prostředím jak pro zimní, tak i letní sporty.
Nejnavštěvovanějšími středisky jsou Červenohorské sedlo, Ramzová, Ovčárna, Karlov a Malá Morávka. Osada Ramzová leží v místě dunajsko-oderského rozvodí a představuje nejvýše položenou rychlíkovou stanici ve střední Evropě - 760 m.
Pro Hrubý Jeseník je charakteristická dlouhá zima s dostatkem sněhu poskytujícím ideální podmínky pro zimní sporty.
Nízký Jeseník je jedním z nejstarších geologických celků střední Evropy. Leží východně od Hrubého Jeseníku, oblast na východě uzavírá Moravská brána a Ostravská pánev. Je plochou vrchovinou, nejvyšší západní část dosahuje až 800 m. Významným turistickým centrem je oblast Slezské Harty.
Vodní dílo Slezská Harta leží v bývalém okrese Bruntál. Vzniklo přehrazením řeky Moravice a dokončeno bylo v r. 1997.
Rychlebské hory tvoří soustava ker pokleslých proti Hrubému Jeseníku a Kralickému Sněžníku, ale vyzdvižených severovýchodně nad nižší terén. Střední nadmořská výška je 645 m. Nejvýše položená je plošina kolem státní hranice s výškou přes 1 100 m  s nejvyšší horou Smrkem - 1 125 m. Za sedlem Na Pomezí začíná Sokolský hřbet, jméno má podle Sokolího vrchu - 975 m, nejvyšší horou je Studničný - 992 m. Směrem na severovýchod se hřbet postupně snižuje a končí nad Velkými Kuněticemi Kamenným  vrchem - 458 m. Rychlebské hory sousedí na jihozápadě s Kralickým Sněžníkem, od kterého jej odděluje Kladské sedlo, na jihu s Hanušovickou vrchovinou, na východě jej pak od Hrubého Jeseníku odděluje Ramzovské sedlo.
Další informace jsou na: www.rychlebskehory.cz

Lázně Dolní Lipová jsou klimatické lázně s celoročním provozem a byly založeny v r. 1829. Léčí se zde kožní choroby a poruchy metabolizmu.
Lázně ve Velkých Losinách patří k nejstarším lázním na Moravě. Již v 16. století se zde začaly stavět lázeňské budovy. Více informací na: www.lazne-losiny.cz
Léčebné lázně Bludov využívají sirné termální prameny k léčení ledvinových nemocí. Teplé prameny byly využívány již v první polovině 16. století. Rehabilitační centrum patří mezi nejuznávanější centra v okolí díky složení svého pramene.
Priessnitzovy léčebné lázně leží v malebné poloze na svazích Studničního vrchu asi 2 km od města Jeseník v nadmořské výšce 620 m v nejsevernějším výběžku Slezska a Moravy. Byly založeny v r. 1922, kdy V. Priessnitz zde nechal vybudovat první vodoléčebný ústav na světě. V blízkém okolí vyvěrá ze země na 60 pramenů.
Více informací najdete na: www.priessnitz.cz
Lázně Karlova Studánka leží v nadmořské výšce 800 m na východní straně Pradědu. Jehličnatý les, obklopující lázně, má zvláštní půvab a ve vyšších polohách má charakter pralesa. Lázně mají velice čistý vzduch bez znečištění, leží daleko od průmyslových oblastí. Navzdory vysoké poloze mají lázně v důsledku své polohy poměrně mírné podhorské podnebí a nejsou zde mlhy. Více také na: www.horskelazne.cz
Pro dovolenou v lázních jsou připraveny zvláštní produkty, např.: Rekreace v Karlově Studánce, Romantika v lázních, Pobyt pro seniory nebo Pobyt pro zdraví s romantikou.

Jeskyně Na Pomezí byly vyhlášeny národní přírodní památkou v r. 1965. Chráněné je krasové území na krystalických vápencích s bohatě vyvinutými podzemními a povrchovými fenomény. Významný je zpřístupněný jeskynní systém s bohatou krápníkovou výzdobou. Jeskyně leží 2 km severně od obce Lipová-lázně. I když byl jeskynní systém znám již v r. 1936, teprve v r. 1949 byla jeskyně prozkoumána celá. Celková délka přístupové trasy je 530 m. K nejvýznamnějším částem patří Ledový dóm, Dóm u smuteční vrby, chodba Římských lázní, Klenotnice, Královský komín aj.
Jeskyně Na Špičáku je podzemní bludiště, které leží v téměř jediné rovině a prostory jsou poměrně suché a typicky formované. O existenci jeskyň se vědělo již v historických dobách, protože se nacházejí nad prastarou obchodní cestou z Polska na Moravu a Slezsko. O tom svědčí i dochované nápisy, např. vyrytý letopočet 1564, 1613 a další. Již v letech 1884-85 byly jeskyně zpřístupněny pro veřejnost a v r. 1955 byly elektricky osvětleny. K nejcharakterističtějším znakům jeskyní patří výrazné chodby srdcovitého profilu.

Zámek Velké Losiny byl vystavěn v renesanci ve tvaru písmene U. Jeho dominantu tvoří osmiboká šestipodlažní věž. Později byla přistavěna ještě tři barokní křídla. Zámek patřil Žerotínům a je spojen také s tzv. čarodějnickými procesy, které zde probíhaly v 17. století. Můžeme zde shlédnout bohaté sbírky obrazů, gobelínů a zbraní. Přitažlivost objektu zvyšuje i pověst o bílé paní losinské.
Ruční papírna ve Velkých Losinách je nejstarší ve střední Evropě. Byla založena v r. 1596 a dodnes se v ní vyrábí původními postupy ruční papír. Papírovina se nabírá na síta, potom se suší, klíží a hladí. Tento druh papíru slouží v restaurátorských dílnách při záchraně starých tisků a je s oblibou používán na jedinečné listiny a smlouvy nebo slouží jako reprezentativní dárek. Je zde také muzeum papíru. 
Hrad Úsov byl vystavěn v druhé polovině 13. století ve stylu francouzského kastelu. Koncem 17. století byl do areálu vestavěn mohutný barokní palác. V jeho prostorách je od r. 1900 umístěno lesnické a lovecké muzeum, které je ojedinělým muzeem ve střední Evropě.
Jeseníku můžeme navštívit vodní tvrz, která vznikla ve 13. století a v dnešní době je zde muzeum věnované zajímavostem Jesenicka. Je zde také expozice lázeňské tradice, kterou místo proslulo.
Zámek v Bruntále má současný vzhled monumentálního barokního zámku z 18. století. Po r. 1620 se stal majetkem řádu německých rytířů. Jedná se o dvoupatrovou trojkřídlou budovu stojící na trojúhelníkovém nádvoří. Nádvorní stěna je zdobena nádhernou pozdně renesanční arkádou, na západní straně přiléhá čtyřpatrová hranolová věž. V zámku jsou dochovány původní malby a vybavení, vystavuje se zde vzácný nábytek, zbraně a obrazy významných malířů a zámecká knihovna má více než 20 000 svazků knih.
Zámek Jánský vrch u Javorníku je monumentální budova tyčící se na skále nad městem. Jednolitému komplexu budov dominuje čtyřhranná hodinová věž. Na stráni k městu jsou zachovány zbytky středověkého hradu s věžemi. Zámek patří k nejzachovalejším zámkům Slezska. Uchovává bohatý mobiliář a umělecké sbírky. Pozoruhodné jsou gotické plastiky sv. Barbory, sv. Heleny a Panny Marie a tabulový oltář v zámecké kapli i obrazová galerie. Zvláštní pozornost si zasluhuje sbírka historických dýmek obsahující unikátní exponáty
z celého světa.
Výrobna tvarůžků v Lošticích dodává na náš trh i do zahraničí náš jediný původní sýr. První zmínka o jeho výrobě pochází z 15. století. Dnes v této tradici pokračuje firma A. W. s využitím nejmodernějších technologií. V Lošticích lze navštívit i muzeum firmy s ochutnávkou tvarůžků.
Jan Eskymo Welzl, rodák ze Zábřehu na Moravě, se stal díky výpravám na sever za polární kruh známým po celém světě. Na cestách nepoužíval ani mapu ani kompas, ale řídil se pouze podle hvězd a svojí intuicí. Cesty jej také zavedly mezi Eskymáky, kde byl i několik let náčelníkem. Na sklonku života se usadil na Aljašce, kde ve svém srubu do posledních dnů svého života vynalézal perpetuum mobile.
Hrad Sovinec patřil mezi obranné hrady a střežil cestu vedoucí z Olomouce do Slezska. Zachoval se zde rozsáhlý hradní pevnostní komplex se složitým stavebním vývojem od 14. do 17. století. V areálu hradu je stálá expozice lesnické školy.