Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Poodří - turistická oblast

Turistická oblast Poodří je součástí turistického regionu Severní Morava a Slezsko a patří do Moravskoslezského kraje.

Hlavní marketingové rysy této turistické oblasti jsou:

  • příroda a malebná krajina povodí Odry, řeka Odra
  • rybníky, tůně, jezera a jejich fauna a flóra
  • kulturní a historické památky
  • turistické trasy a cyklostezky

Ukázky projektů navrhovaných marketingovými oblastmi:

  • Greenways Krakov-Morava-Vídeň - iniciativa za vytvoření evropského turistického koridoru, jehož hlavní částí budou bezpečné stezky a klidné cesty upravené pro pěší, cyklisty a jezdce na koních
  • rekonstrukce rodinného domu J. G. Mendela na muzeum venkovského regionu Kravařsko
  • zřízení turistického centra v zámeckém areálu ve Studénce, vytvoření kongresového centra na zámku v Bílovci, obnova interiéru a mobiliáře zámku v Bartošovicích

Osou oblasti je řeka Odra, která vytváří jedinečné scenérie. Charakteristickým a krajinářsky velmi výrazným prvkem Poodří jsou aluviální louky a rybníky, které vznikaly na místě rozsáhlých lesů během středověké kolonizace v průběhu 13. a 14. století, kdy byla podél toků zakládána sídla. Jejich rozsah se během staletí měnil, svědky čehož jsou rybniční hráze, opuštěné náhony nebo zbytky zemědělských usedlostí. Louky a pastviny byly prvními umělými kulturami nahrazujícími lesní komplexy. Po obou březích Odry se zachovaly pruhy pravidelně zaplavovaných luk, jejichž výměra tvoří více než 2 300 ha. Oblast je také bohatá na houby.
Chráněná krajinná oblast Poodří byla vyhlášena v r. 1991 k ochraně mokřadních ekosystémů niv a nachází se na území bývalých okresů Frýdek-Místek, Nový Jičín a města Ostravy. Oblast je charakteristická harmonicky utvářenou krajinou parkového charakteru s množstvím zeleně. Území zahrnuje meandrující tok řeky Odry se soustavami trvalých a periodických tůní, lužní lesy, mokřady mezinárodního významu, několik rybničních soustav a největší systém aluviálních luk v ČR. V oblasti se nachází také ptačí území evropského významu. Více informací také na: poodri.nature.cz

Nad městem Fulnek se rozkládá rozsáhlý zámecký komplex vystavěný v druhé polovině 16. století na místě gotického hradu. Tzv. Dolní zámek byl vybudován počátkem 18. století a
ve století 19. a na začátku 20. století náležel belgické královské rodině, v r. 1912 byl modernizován. Na náměstí pod zámeckým kopcem stojí jednopatrová budova bývalého bratrského sboru s expozicí zaměřenou na zdůraznění světového významu J. A. Komenského,
symbolicky vystihuje jeho životní dráhu od narození až k jeho příchodu do Fulneku. Hlavní pozornost je zaměřena na jeho pobyt v letech 1618-21.
Zámek ve Studénce se skládá z jednopatrové obdélníkové budovy s dekorativním průčelím a balkónem a z třípatrové věže čtvercového půdorysu. V interiérech je umístěna expozice Vagonářského muzea, kde jsou přiblíženy počátky železniční dopravy, výroba vagónů ve Studénce aj. V létě se návštěvníci mohou projet i historickým vlakem.
Zámek Kunín patří k nejcennějším barokním zámkům celé Moravy. Byl vybudován v letech 1726-1734 architektem Hildebrandtem. U zámku se rozkládá anglický zámecký park.
Zámek Bartošovice byl významně stavebně upraven  v r. 1670, kdy byl přestavěn na čtyřkřídlovou dvoupatrovou budovu. V zámku je nyní sídlo regionu Poodří a může také nabídnout ubytování 54 hostům. Jsou zde i reprezentativní prostory pro pořádání hostin, seminářů a školení.
Areál vodního mlýna s komplexem vodohospodářských staveb v Bartošovicích je kulturní památkou z konce 15. století.

Pro aktivní sportovce jsou zde připraveny tenisové kurty v Kuníně, Odrách nebo ve Slatině, pro pěší turisty je zde několik naučných stezek, pro cyklisty jsou tady cyklotrasy - Skotnice-Petřvaldík, Odry-Heřmanice-Vlkovice nebo Moravská brána.